top of page

Vojska Srbije primenjuje iskustva rata u Ukrajini u obuci budućih starešina

27/12/2023 Vojska Srbije već neko vreme primenjuje ratna iskustva iz Ukrajine i sa Bliskog Istoka u nastavi na Vojnoj akademiji. Vojni vrh je u velikoj meri impresioniran i masovnom primenom izviđačkih i borbenih bespilotnih letelica, kao i dronova samoubica, zbog čega se i ta znanja uključuju u dosadašnje obrasce taktičkog postupanja jedinica. Da su se stvari na modernom bojištu promenile, i da dosadašnji udžbenici ne pružaju odgovore na sve moguće situacije, u Vojsci Srbije su primetili praktično odmah po izbijanju rusko-ukrajinskog sukoba u februaru prošle godine. Tako je već krajem marta, mesec dana po upadu ruskih trupa u Ukrajinu, na poligonu Borovac i u bazi Jug održana vežba izvođenja borbenih operacija u dnevnim i noćnim uslovima, uz upotrebu optoelektronskih sredstava. Konkretno, uvežbavalo se osmatranje iz vazduha upotrebom bespilotnih letelica i drugih optoelektronskih sredstava i ponašanje jedinica Kopnene vojske na maršu, kretanje na bojištu i maskiranje elemenata borbenog rasporeda u uslovima smanjene vidljivosti i noću. U međuvremenu, kako prenosi specijalizovana vojna emisija "Dozvolite", iskustva iz modernih sukoba počela su da se formalno primenjuju i na Vojnoj akademiji, koja školuje buduće oficire roda pešadije. To je od velikog značaja imajući u vidu da se radi o ljudima koji će biti okosnica starešinskog kadra najmanje do polovine ovog veka. Naime, na toj instituciji primećeno je da su naročito u Ukrajini, ali i na Bliskom Istoku, sukobi sa otvorenih prostranstava predviđenih za nastupanje velikih oklopnih kolona, prebačeni u urbane sredine, što zahteva adaptaciju obuke. Na Vojnoj akademiji navode da su redovno pratili ne samo medije, već da su i proučavali obaveštajne informacije koje nadležne vojne službe svakodnevno prikupljaju, i da su ta nova znanja preneli na buduće starešine, komandire pešadijskih vodova. Nakon što je za novi plan i program dao saglasnost i Generalštab, kadeti Vojne akademije su počeli da na poligonu u kasarni "Kumodraž" detaljnije uvežbavaju borbu u urbanoj sredini, prilaz objektu, čišćenje objekta u naseljenom mestu i napuštanje objekta dejstva. Osim što uvežbavaju osnovne stavove, kretanje i elemente same borbe, kadeti Vojne akademije to rade uz upotrebu ersoft oružja, koje ispaljuje minijaturne plastične kuglice. To oružje po izgledu, težini i karakteristikama predstavlja gotovo identičnu kopiju pravog naoružanja u upotrebi Vojske Srbije. Nova iskustva iz savremenih ratova uče se i polažu u okviru predmeta taktika, a u kasnijim fazama uvežbava se i urbana borba u sadejstvu sa oklopnim transporterom. Osim u kasarni u Beogradu, za uvežbavanje urbane borbe pripadnici Vojske Srbije mogu da koriste i poligone u Bujanovcu i Raški, gde se kadeti uvežbavaju i u korišćenju oklopnih vozila domaće proizvodnje Lazar 3, koja u poslednje vreme u većem broju ulaze u naoružanje. Sukob u Nagorno-karabahu, rat u Ukrajini i drugi sukobi na Bliskom Istoku u potpunosti su afirmisali upotrebu borbenih i izviđačkih letelica, kao i dronova samoubica, a čini se da je ta "manija" zahtavila i Srbiju. Nakon što je desetak godina zadatak izviđanja iz vazduha bio u nadležnosti isključivo izraelskih izviđačkih letelica Orbiter, Vojska Srbije je u kratkom roku primila nekoliko tipova malih i srednjih izviđačkih i borbenih letelica a u najavi je i nastavak (večitog) razvoja domaćih letelica. Tako su u naoružanje primljene kineske letelice CH-92A i CH-95, domaća letelica Pegaz a uskoro seočekuje da iz Utve stigna i prva serija letelice Vrabac. Koristi se i nekoliko vrsta kvadrikoptera iz Nemačke (AR-100C) i Kine (Mini 3 PRO i Matrice 350).

Vojska Srbije primenjuje iskustva rata u Ukrajini u obuci budućih starešina

27/12/2023 Vojska Srbije već neko vreme primenjuje ratna iskustva iz Ukrajine i sa Bliskog Istoka u nastavi na Vojnoj akademiji. Vojni...

bottom of page